Tisper som lever et godt liv, men ikke brukes i avl—>

•Janalands Cira har epilepsi.
 
 
•Ursula ze Zevlova dvora har sterk grad HD.

•Mia z Letinské kovárny er mor til kull A og B og er pensjonert fra avl.